Site Kullanım Şartları

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz.


Bu alışveriş sitesini kullanan veya siteye üye olarak alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:


Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.erturkmotorluaraclar.com adresindeki ERTÜRK MOTORLU ARAÇLAR firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir.


Firma, www.yedpama.com İstanbul adresi üzerinden aşağıdaki mal ve hizmetleri tarafınıza sunmaktadır; BMW, MINI, LAND JAGUAR oto yedek parçalarının satımı, canlı destek, teknik destek, toplu parça teklifi.


Siteye giriş yapan, Sitede talep ettiği hizmetin sağlanması adına kendisinden istenen bilgileri paylaşarak ve gerekli onayları veren gerçek kişiler (‘Kullanıcı/Üye’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken veya siteye üye olurken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını kabul ederler. 


Üye, gerçek kişi olması durumunda, Sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.


Üyenin bir tüzel kişilik olması halinde ise, işbu Sözleşme’nin onaylanması ile üye kendi yargı bölgesinde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olduğunu, bu Sözleşmeyi akdetmek dahil olmak üzere tüm iktidar ve yetkiye sahip olduğunu ve ayrıca Sözleşmeyi akdeden temsilcisinin Sözleşme’nin akdedilmesi için usulüne uygun yetkilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.


İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
 

1. Sorumluluklar


Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.


Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.


Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder.


Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.


Kullanıcı, Firmanın verdiği hizmetlerden faydalanmak adına Siteye üye olabilir. Firma, üyelik sürecinde yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Firmanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Üyenin Siteye üye olurken üyenin verdiği kişisel bilgilerinin güncel olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda siteye üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Firma, verilen tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder, buna göre davranır ve bu bilgileri araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.  Kullanıcı, Siteye üye olurken verdiği bilgilerin değişmesi halinde bu durumu gecikmeksizin Firmaya bildirmekle yükümlüdür.


Site kapsamında akdedilen sözleşmelere herhangi bir aykırılık bulunmasa dahi, Üyenin Siteyi kullanma amacının hukuka ve ahlaka aykırı olduğunun anlaşılması halinde, Firma, Üyenin üyelik sürecini kalıcı olarak sonlandırma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Firmanın sözleşmelerden ve kanundan doğan tazminat hakları saklıdır. Bu ihlal doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan üÜe sorumlu olup, Firmanın rücu hakkı saklıdır. 


Firma, Üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.


Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


2. Fikri Mülkiyet Hakları


İşbu Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem, Site konusu hizmete ilişkin proje, belge, Siteye ilişkin veya Sitede yer alan görsel, metin, bülten, slogan, video, tasarım, know-how ve her türlü ticari bilgi, illüstrasyon, veri tabanı, sistem akışına ilişkin herhangi bir veri, fikir, kaynak kodu, araştırma, kod, teknik, istatistik gibi tescilli veya tescilsiz her türlü esere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan tüm haklar münhasıran site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


Kullanıcı veya üye Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


3. Kişisel Veriler


Aşağıda, Kullanıcı veya Üyenin Site kapsamında Firma tarafından işlenen kişisel veya kişisel olmayan verilerinden bahsedilmiş olup, her bir sürece ilişkin aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde açık rızaya ilişkin yükümlülük Firma tarafından yerine getirilecektir.


Kişisel Veriler:
Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel verileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Kullanıcının Siteye üye olması durumunda kendisinden; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi, şasi, araç model bilgisine yönelik bilgiler talep edilmektedir.


Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon,
duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini barındırabilir. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.


Kişisel veriler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


Kişisel Olmayan Verileri:
Firma, Site üzerinde ziyaret edilen sayfalar, ziyaret edilen sayfalarda geçirilen süre gibi kişisel olmayan ve herhangi bir kişiyi belirgin kılmayan verileri de kendi istatiksel çalışmalarının yerine getirilmesi açısından işleyebilecektir.


4. Garanti Vermeme


İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.


5. Kayıt ve Güvenlik


Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.


Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.


Üyenin Site aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen kendi sorumluluğundadır. Üyeye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır.


Üyenin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Firmanın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


6. Mücbir Sebep


Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.


7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik


İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.


8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler


Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


9. Tebligat


İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


10. Delil Sözleşmesi


Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


11. Uyuşmazlıkların Çözümü


İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük Tarihi:

Daha tedaylı bilgi için Mesafeli Satış Sözleşmesi yazımızıda inceleyebilirsiniz.
 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR